VillaMusicRights is hét alternatief voor Buma/Stemra. Zakelijke gebruikers, zoals winkels, horecabedrijven en omroepen, sluiten een licentie bij ons af tegen een duidelijk tarief. Songwriters of componisten houden al hun rechten zelf in handen en beheren deze via onze website.

> Lees verder 


BEN JE ONDERNEMER?

1. Luister naar muziek
2. Selecteer muziek
3. Schaf licentie aan

 

Inloggen Aanmelden Informatie


BEN JE COMPONIST?
1. Upload je muziek
2. Bepaal het tarief (licentie)
3. Bepaal de periode (licentie)

Inloggen Aanmelden Informatie


Like us op onze Facebook pagina

De invloed van muziek in winkels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van achtergrondmuziek in winkels en restaurants. Uit een onderzoek blijkt dat 80% van de klanten winkelen met achtergrondmuziek prettiger vinden dan zonder muziek. 88% van deze klanten geeft aan dat de achtergrondmuziek voor hen correspondeert met het imago van de winkel. Tevens speelt muziek een belangrijke rol in het motiveren van personeel.

 

Tevredenheid klant

 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat achtergrondmuziek een positief effect heeft op de tevredenheid van klanten. Deze tevredenheid leidt tot een positieve invloed op het winkelgedrag van de klanten, waardoor ze meer tijd en geld spenderen in de winkel. Muziek die klanten als aangenaam ervaren heeft ook een positieve invloed op de houding van de klant naar het personeel en de beoordeling van de winkel.

 

Motiveren personeel

 

Niet alleen heeft de muziek invloed op de houding van de klant, maar ook op de houding van het personeel. Muziek kan namelijk ook gebruikt worden om het personeel te motiveren. Uit interviews met personeelsleden blijkt dat zij de voorkeur geven aan muziek in de winkel, boven stilte. Ze vinden het goed gezelschap, het breekt de routine, zorgt voor minder verveling en het vermomt het lawaai in de winkel. Ook gaven geïnterviewden aan dat muziek bijdraagt aan een goede stemming, vooral als ze de muziek leuk vinden of herkennen. Muziek in de winkel motiveert en stimuleert het personeel.

 

Invloed op winkelgedrag

 

Veel onderzoekers hebben geprobeerd om antwoord te geven op de vraag welk genre muziek de grootste invloed op het winkelgedrag van klanten heeft, maar het blijkt dat dit voor elke winkel anders is.  Het is namelijk belangrijk dat het genre muziek past bij de winkel. Hierbij wordt er van een fit gesproken. Wanneer de muziek perfect aansluit op de winkel, creëert het een unieke belevenis voor klanten. Als de muziek ook afgestemd wordt met andere marketingactiviteiten, zorgt het voor een hogere geloofwaardigheid.

Wanneer klanten al bekend zijn met de winkel, zorgt een fit voor een positieve winkelervaring, waardoor de band tussen de klant en het merk versterkt wordt. Wanneer klanten nog geen kennis hebben van de winkel, geeft de muziek een indicatie voor het eerste beeld van de winkel. Dit is alleen niet de enige indicatie die klanten gebruiken. Het effect van passende winkelmuziek is daarom indirect van invloed op het imago dat nieuwe (mogelijke) klanten ervaren. Wanneer er een goede keuze gemaakt wordt in de muziek die bij de winkel past zorgt dit voor een positieve winkelervaring, een sterkere band met bestaande klanten en kan het nieuwe klanten uit de juiste doelgroep werven.

 

SIMONE JANSEN schreef haar afstudeerscriptie aan de HKU over de invloed van muziek in winkels 

 

 

 « Terug naar het nieuwsoverzicht