VillaMusicRights is hét alternatief voor Buma/Stemra. Zakelijke gebruikers, zoals winkels, horecabedrijven en omroepen, sluiten een licentie bij ons af tegen een duidelijk tarief. Songwriters of componisten houden al hun rechten zelf in handen en beheren deze via onze website.

> Lees verder 


BEN JE ONDERNEMER?

1. Luister naar muziek
2. Selecteer muziek
3. Schaf licentie aan

 

Inloggen Aanmelden Informatie


BEN JE COMPONIST?
1. Upload je muziek
2. Bepaal het tarief (licentie)
3. Bepaal de periode (licentie)

Inloggen Aanmelden Informatie


Like us op onze Facebook pagina

AUTEURSRECHT IS EEN RECHT VAN DE MAKER

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Er is een concept-wetsvoorstel van het Ministerie van Justitie tot wijziging van de Auteurswet als gevolg van een Richtlijn van de Europese Unie. Daarin wordt collectief beheer verplicht gesteld.

 

Onjuiste implementatie

 

In het concept-wetvoorstel wordt een wijziging voorgesteld die verder gaat dan door de Europese Unie wordt verlangd. De EU heeft het over een mededeling van het publiek van werken of ander beschermd materiaal, per draad of draadloos, en over beschikbaarstelling aan het publiek van werken of ander beschermd materiaal, op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek

 

1.   op een door hen individueel gekozen plaats en tijd en

2.   toegankelijk in een ondersteunend onlinedienst is.

 

In de voorgestelde wijziging van de wet ontbreken deze elementen, waardoor collectief rechtenbeheer de norm zou worden voor alle vormen van analoge en digitale doorgifte via ether, kabel en satelliet of andere middelen.

 

Strijd met internationale verdragen

 

Het auteursrecht is bedoeld voor mensen die creatieve prestaties leveren en hen controle over hun werk te geven. Dit is in principe een goed werkend systeem, ook grensoverschrijdend. Dat is niet alleen vastgelegd in de Auteurswet maar ook in internationale verdragen.

 

In een van die verdragen wordt bepaald dat de makers in alle aangesloten landen dezelfde bescherming krijgen. In een ander verdrag staat dat makers het exclusieve recht hebben om al of niet toestemming te geven voor het openbaar maken van zijn of haar werken via welk middel dan ook.

 

Dit betekent dat de voorgestelde wetswijziging in strijd is met internationale verdragen.

 

Schadelijk voor creativiteit

 

In de praktijk kunnen de voorgesteldde maatregelen slecht uitpakken. Als we muziek als voorbeeld nemen, kunnen we vaststellen dat vooral platenmaatschappijen, muziekuitgevers, managers en collectieve oranisaties profiteren van de creatieve prestaties van anderen, nl. de makers.

 

Auteursrecht.moet in handen blijven van de makers. Auteursrecht is een beloningssysteem en geen strafsysteem. Verplicht collectief beheer is daarop een ernstige inbreuk.

 « Terug naar het nieuwsoverzicht